Jak si snížit základ daně – odečitatelné položky

Sazba daně z příjmu je 15 %, neznamená to ale, že tak vysoké daně musíte opravdu platit. Svoje daně můžete legálně snížit o slevy na dani a pomocí odečitatelných položek (nezdanitelných částí základu daně). Zajímá vás, jestli i vy můžete snížit svoje daně? Přečtěte si tento článek.

Odečitatelným položkám se podrobně věnuje §15 zákona o daních z příjmu.

Jsou to úlevy, které snižují daňový základ z našich výdělků ještě před vypočtením daně. Týkají podnikatelů i zaměstnanců.

Poskytnuté dary

Svůj daňový základ můžeme snížit o dar, poskytnutý na vyjmenované účely (jedná se především o dary na humanitární, zdravotní, kulturní a jiné společensky prospěšné účely).

Minimální výše darů je 1.000 Kč, maximální 15% ze základu daně.

Jako „dar“ si můžete odečíst i bezúplatné darování krve, to je ohodnoceno částkou 2.000 Kč.

K poskytnutému daru budete potřebovat potvrzení, kterým jej při podávání daňového přiznání doložíte.

Úroky ze stavebních úvěrů

Můžete si odečíst úroky z úvěrů ze stavebního spoření nebo hypotečních úvěrů, který máte za účelem financování bytových potřeb. V zákoně je podrobně rozepsáno, co je myšleno bytovými potřebami i další podmínky. K doložení budete potřebovat potvrzení o zaplacených úrocích a v prvním roce i úvěrovou smlouvu.

Maximální částka je 300.000 Kč za rok.

Příspěvky na penzijní připojištění

Odečíst si můžete zaplacené příspěvky na penzijní připojištění, a to „druhých 12.000“. Pokud jsou vaše platby na penzijní připojištění vyšší než 12.000, můžete si daňový základ snížit o částku převyšující tento limit. A to maximálně 12.000 Kč.

Příklad: Podle potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění jsme zaplatili:

  • 10.000 Kč → nemáme nárok na odečtení příspěvků na penzijní připojištění
  • 16.000 Kč → máme nárok na odečtení 4.000 Kč
  • 28.000 Kč → máme nárok na odečtení 12.000 Kč

Zaplacené životní pojištění

Ze základu daně můžeme odečíst zaplacené životní pojištění. Maximální částka odpočtu je 12.000 Kč a odečítáme již od první zaplacené koruny.

Příklad: Podle potvrzení o zaplaceném životním pojištění jsme zaplatili:

  • 10.000 Kč → máme nárok na odečtení 10.000 Kč zaplacených na životní pojištění
  • 16.000 Kč → máme nárok na odečtení 12.000 Kč

Zaplacené odborové příspěvky

Můžeme odečíst příspěvky odborovým organizacím, a to až do 3.000 Kč.

Ztráta minulých let

Ztráta minulých let sice nepatří mezi odečitatelné  položky, ale je to další možnost, jak snížit svůj daňový základ. Ztrátu můžete uplatnit v následujících pěti letech po jejím vzniku, maximálně do výše aktuálního daňového základu z podnikání, pronájmů atd. (bez příjmů ze zaměstnání).

Nezapomeňte vypsat do samostatné přílohy údaje o tom, kdy ztráta vznikla, jak byla vysoká, kolik jste již odečetli v minulých letech, kolik uplatňujete v tomto daňovém přiznání a kolik zbývá do následujících let.

Další vzdělávání, výzkum a vývoj, podpora odborného vzdělávání,

Můžete si odečíst výdaje na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb. Nelze zde uplatnit například výdaje na odborné školení.

Dále si můžete odečíst výdaje na výzkum a vývoj nebo na vzdělávání učňů.

Jak vypočteme daň?

Po odečtení všech odečitatelných položek máme snížený základ daně. Ten zaokrouhlíme na celé stokoruny dolů a vynásobíme sazbou daně z příjmu – 15%.

Tuto vypočtenou daň můžeme dále snižovat o slevy na dani, kterým se věnuje samostatný článek.

 

Článek aktualizovaný k 7. 3. 2017.

Lucie Krausová
Jsem ekonomka, účetní a podnikatelka, ale hlavně maminka. Baví mě kombinovat práci s čísly a pomoc druhým. Jsem autorka e-booku pro rodiče 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské a pro začínající podnikatele Podnikám na paušál - podrobný průvodce prvními lety podnikání. Pokud Vás zajímá více o mně, více informací zjistíte zde >>
Komentáře