Slevy na dani Vol. 2 – sleva na dítě ze všech stran

V minulém článku jsme si vysvětlili, jaké všechny slevy na dani existují.

Protože je sleva na dani na dítě, která se správně podle zákona jmenuje DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA DĚTI, ta nejsložitější, pojďme jí věnovat samostatný článek.

Některé informace se budou opakovat, ale to nám neuškodí. 🙂

slevy na dani 2

Kdy můžu slevu na dani na dítě uplatnit?

Pokud jste zaměstnanec, můžete tuto slevu na dani využívat ve své měsíční mzdě. Musíte si o to požádat v Prohlášení poplatíka (růžový papír, co se podepisuje ve mzdové účtárně). Potom vám zaměstnavatel každý měsíc vypočítá mzdu, pojištění a měsíční daň z příjmu (většinou poníženou o slevu na poplatníka).

Z této daně potom odečte slevu na dítě v měsíční výši. Když máme daň menší, než je odečítaná sleva, dostaneme se vlastně do záporné daně = daňového bonusu. O tento bonus nám zaměstnavatel zvýší měsíční vyplacenou mzdu.

Druhou možností zaměstnanců je v měsíční mzdě o uplatnění slevy nepožádat, ale nechat si to až na roční zúčtování příjmů, které nám zaměstnavatel udělá po konci roku. V tom případě nám zaměstnavatel porovná mzdy za celý rok, daně za celý rok a zohlední slevu na dítě v roční výši a ostatní slevy.

Protože jsme vlastně celý rok platili daně zbytečně vyšší, díky jednorázovému uplatnění slevy nám vyjde přeplatek daně, který dostaneme zpět s nejbližší mzdou. Obvykle to bývá mzda za únor následujícího roku a vracený přeplatek daně je milým obohacením rodinného rozpočtu. My to tak doma obvykle děláváme a tuto jednorázovou vratku daně používáme na zaplacení rodinné dovolené. 🙂

Pokud musíte nebo chcete podávat daňové přiznání (pokud podnikáte, máte více souběžných zaměstnání, máte příjmy z pronájmu…), můžete slevu na dítě uplatnit v něm.

Princip je stejný jako u ročního zúčtování příjmů u zaměstnavatele. V daňovém přiznání započítáte všechny příjmy, zohledníte všechny případné zaplacené zálohy na dani a započítáte všechny slevy na dani včetně slevy na dítě. Díky slevě na dítě se můžete dostat do záporné daně = daňového bonusu a požádat finanční úřad o jeho proplacení.

Na jaké dítě můžu slevu na dani uplatnit?

Slevu na dani na dítě, ať už měsíčně nebo ročně, můžeme uplatnit  na každé vyživované dítě, které s námi žije ve společně hospodařící domácnosti.

Za vyživované dítě zákon považuje:

 • nezletilé dítě, nebo
 • zletilé dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, maximálně však do 26 let věku.

Zákon vyjmenovává možnosti našeho rodinného vztahu k dítěti, kdy můžeme slevu uplatnit:

 • dítě vlastní,
 • dítě osvojené, v náhradní péči,
 • dítě druhého z manželů,
 • vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, ze kterých by si mohli slevu na dani uplatnit.

Jaká je výše slevy na dítě?

Částka slevy na dítě se liší podle počtu dětí v rodině, pro rok 2016 platí tyto částky:

 1. dítě – roční částka 13.404 Kč, měsíční částka 1.117 Kč,
 2. dítě – roční částka 17.004 Kč, měsíční částka 1.417 Kč,
 3. a další dítě – roční částka 20.604 Kč, měsíční částka 1.717 Kč.

Tyto částky platí i pro začátek roku 2017. S největší pravděpodobností narostou, až schválí senát balíček novel daňových zákonů. Stejně to probíhalo i loni. Nechápu, že to jednou nemůžou schválit před začátkem roku…

Ještě jednou – co je to daňový bonus?

Sleva na dani na dítě se nejmenuje daňové zvýhodnění náhodou. Všechny ostatní slevy na dani fungují na obvyklém principu slevy. Máme základní daň, z ní odečteme slevu a získáme sníženou daň. Pokud máme nárok na vyšší slevu, než je základní daň, snížíme daň na nulu a tím je to hotovo.

Oproti tomu daňové zvýhodnění na děti funguje jinak. Zjistíme základní daň, odečteme od ní ostatní slevy a dostaneme kladné číslo nebo nulu = daň po uplatnění slev. Od této částky odečteme plnou výši slevy na dítě (nebo na děti, pokud jich máme víc), a to i v případě, že se tím dostaneme do záporných čísel.

Tato záporná daňová povinnost se jmenuje daňový bonus a dostaneme ji od státu zpět, maximálně však ve výši 60.300 Kč. Daňový bonus dostaneme prostřednictvím svého zaměstnavatele ve mzdě nebo po podání daňového přiznání přímo od státu.

Pro uplatnění daňového bonusu klade zákon ještě jednu podmínku, a to příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy alespoň 59.400 Kč za rok 2016 (minimální mzda pro rok 2016 je 9 900 Kč). U podnikání se jedná opravdu o příjmy, nikoli o zisk.

Speciální případy

V životě se můžete setkat s mnoha speciálními případy, ukážeme si ty obvyklejší:

 • dítě odjede na studijní pobyt do zahraničí, jinak bydlí s námi ve společné domácnosti → máme i nadále nárok na slevu na dani
 • dítě se narodilo v průběhu roku → slevu můžeme uplatnit od měsíce, ve kterém se dítě narodilo. Pokud neuplatňujeme slevu měsíčně, tak můžeme využít po konci roku slevu poměrně pokrácenou, podle počtu měsíců
 • dítě začalo studovat → slevu uplatníme už za měsíc, ve kterém začalo studovat (Př.: dítě začalo studovat 3.9. – za září slevu uplatním)
 • dítě přestalo studovat → slevu můžeme uplatnit za měsíce, k jehož začátku podmínky platily (Př.: dítě ukončilo studium 20.6. – za červen slevu uplatním)
 • manželé se vzali v průběhu měsíce, manžel chce uplatňovat slevu na dítě manželky z předchozího vztahu → slevu si může uplatnit až od následujícího měsíce
 • Daňové zvýhodnění si může uplatit vždy jen jeden z rodičů (či jiných daňových poplatníků, kteří mají na uplatnění slevy nárok). Do daňového přiznání si proto dejte čestné prohlášení druhého z rodičů, že on slevu neuplatňuje.

Sleva na dani a podnikatel s paušálními výdaji – pozor, komplikace 

Pokud podnikáme a uplatňujeme výdaje paušálem, máme to se slevou na dani na manželku/manžela a  s daňovým zvýhodněním na děti složitější.

Pokud je podnikání naším jediným příjmem a používáme výdaje paušálem, nesmíme si slevu na děti v daňovém přiznání uplatnit.

Pokud ale máme kromě podnikání například příjmy ze zaměstnání, záleží na poměru těchto příjmů (jednotlivých daňových základů). Pokud máme daňový základ ze zaměstnání větší, než je daňový základ z podnikání s paušálními výdaji, slevy si uplatnit můžeme. V opačném případě nikoli. Odborně řečeno, slevu na dani na děti a na manželku si můžeme uplatnit tehdy, jestliže náš základ daně vypočítaný s paušálními výdaji je menší, než polovina celého základu daně.

Řešením v takovém případě může být, že slevu na děti uplatní druhý z rodičů.

Pokud si chcete o slevách na dani a o speciálních případech nastudovat sami více, věnuje se jim §35c, §35ca a §35d zákona o daních z příjmů.

Článek aktualizovaný k 4. 3. 2017.

Lucie Krausová
Jsem ekonomka, účetní a podnikatelka, ale hlavně maminka. Baví mě kombinovat práci s čísly a pomoc druhým. Jsem autorka e-booku pro rodiče 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské a pro začínající podnikatele Podnikám na paušál - podrobný průvodce prvními lety podnikání. Pokud Vás zajímá více o mně, více informací zjistíte zde >>
Komentáře
 • Chcete přispět do rodinného rozpočtu a neztratit přitom nárok na mateřskou nebo rodičovskou?

  3D ebook krouzkova vazba

 • Rubriky
 • Nejnovější příspěvky
 • Chcete dostávat upozornění na nové články?