NÁVOD – přehledy na zdravotní a sociální pojištění pro podnikatele

Daňové přiznání je podané, ale tím povinnosti a platby podnikatelů nekončí. Musí ještě podat Přehledy o příjmech a výdajích – na sociální a zdravotní pojištění a případně tato pojištění doplatit. Pokud máte tuto povinnost dosud před sebou, přečtěte si, na co si dát při počítání a vyplňování pozor.

Článek je aktualizovaný pro vyplnění přehledů za rok 2018.

Platby pojištění se hodně liší podle toho, jestli máte podnikání jako hlavní nebo vedlejší činnost, navíc i podle toho, jestli máte vedle podnikání zaměstnání nebo jiný důvod vedlejší činnosti.

Podnikání je vedlejší činnost nejčastěji v těchto případech:

 • máte vedle podnikání i zaměstnání
 • pobíráte peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek
 • jste student (nezaopatřené dítě)
 • pobíráte důchod

Pokud nic z toho nesplňujete, je podnikání hlavní činnost.

Další důvody vedlejší činnosti a podrobnosti o této problematice najdete v samostatném článku Hlavní nebo vedlejší?

Jestli máte jasno, jestli je vaše podnikání hlavní nebo vedlejší činnost, můžete se pustit do vyplňování.

Sociální pojištění

 

Než se do vyplňování pustíte, najděte si papír se svou inventurou OSVČ, který jste měli dostat od své správy sociálního zabezpečení. Tam si můžete zkontrolovat, jestli sociálka eviduje stejné platby záloh, jaké si evidujete vy. Jestli jste inventuru nedostali, můžete si o ni na sociálce zažádat. Pokud jste kvůli vedlejší činnosti žádné zálohy platit neměli, tak inventuru nejspíše nedostanete – není co evidovat.

Pro vyplňování doporučuji interaktivní formulář PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH na webu ČSSZ. Když správně zaškrtáte hlavní a vedlejší činnost, dopočítá vše sám. Vypočítá vám i to, jestli s vedlejší činností máte nebo nemáte povinnost platit sociální pojištění. Vy pak můžete formulář odeslat elektronicky, nebo si jej uložit jako pdf, vytisknout a odnést osobně nebo poslat poštou.

Jak vyplnit formulář sociálního pojištění

Chcete formulář rovnou vyplňovat? Otevřete si ho ve vedlejším okně a rovnou v něm pracujte, ať dobře vidíte, co to dělá.

 • Nezapomeňte vyplnit svou místně příslušnou sociálku a variabilní symbol. Obojí najdete na všech dokumentech, které máte od své správy sociálního zabezpečení.
 • vyplňte si části A a B podle skutečnosti
 • v řádku 18 zaškrtněte “hlavní činnost” nebo “vedlejší činnost” nebo obojí (pokud jste to měli část roku tak a druhou část jinak) a měsíce, kdy jste podnikali. Formulář vás navede, sám červenou barvou hlásí, co teď máte vyplnit.
 • v dalších řádcích zaškrtejte důvody vedlejší činnosti, které pro vás platí
 • některé důvody vedlejší činnosti musíte doložit, například osobní péči o závislou osobu, vojenskou službu, nezaopatřenost dítěte (= vlastní studium). Ostatní důvody (zaměstnání, důchod, rodičovský příspěvek…) si sociálka ověří sama.
 • řádek 26 – interaktivní formulář sám spočítá, kolik měsíců jste podnikali
 • řádek 27 – většinou opíšete číslo z řádku 26. Nepočítaly by se prakticky jen ty měsíce, kdy jste byli celý měsíc na neschopence a nemohli jste podnikat.
 • řádek 38 – vyplňte zálohy, které jste platili během roku. Jejich výši zjistíte podle svých plateb, doporučuji zkontrolovat s inventurou od sociálky.
 • ostatní políčka se dopočítají sama

Sazba sociálního (důchodového) pojištění je 29,2 % z poloviny zisku. Interaktivní formulář vše vypočítá sám.

 • při hlavní činnosti musíte platit alespoň minimální platbu 26.263 (pokud jste podnikali celý rok 2018), i kdyby vám výpočtem ze zisku vyšla menší částka
 • při vedlejší činnosti budete platit pojištění jen ve výši vypočtené ze zisku
 • pokud máte podnikání jako vedlejší činnost a váš zisk za rok 2018 je nižší než 71.950 Kč, sociální pojištění platit nemusíte. Pozor, pokud jste podnikali kratší dobu, musíte tuto částku poměrně snížit podle počtu měsíců, kdy jste podnikali. Interaktivní formulář na webu ČSSZ limity pohlídá za vás.
 • v tomto případě se můžete k důchodovému (sociálnímu) pojištění přihlásit dobrovolně, a to zaškrtnutím v části F
 • v části H se vyplňuje, jaké je vaše podnikání pro rok 2019 a kolik budete platit
 • při vedlejší činnosti a nízkém zisku nemusíte platit zálohy na další rok. Pokud je to váš případ, můžete políčka 40 – 42 vynulovat (zaškrtněte čtvereček vedle políček a přepište částky na nulu)

Po vyplnění formuláře doporučuji kliknout na tlačítko “Zkontrolovat data” – označí vám chyby, pokud nějaké ve formuláři máte. Můžete jej potom odeslat datovkou nebo přes tlačítko “Tisk” uložit jako pdf, vytisknout si a doručit na sociálku v papírové podobě.

 

Zdravotní pojištění

Jestli vaše zdravotní pojišťovna umožňuje elektronické podání, vřele jej doporučuji. Maximálně vám to vyplňování formuláře usnadní, většina údajů je předem vyplněná a dopíšete prakticky jen zisk a zaplacené zálohy.

Pokud tuto možnost nemáte, stáhněte si z webových stránek své pojišťovny interaktivní formulář v pdf, hodně vám při počítání pomůže. (odkazy jsou na konci tohoto článku).

Formulář stáhněte do počítače a otevírejte rovnou z počítače v programu Adobe Acrobat Reader (nebo jiný čteč pdf dokumentů). Při otevírání v okně internetového prohlížeče, například Google Chrome, to fungovat nebude.

Jak vyplnit formulář zdravotního pojištění

Nejprve si otevřete formulář a rovnou v něm pracujte, ať vidíte, jak výpočty fungují.

 • v části 2 se vyplňují počty měsíců, kdy jste měli hlavní / vedlejší činnost. Charakteristikou vedlejší činnost je, že pro ní “nebyl stanoven minimální vyměřovací základ”. POZOR ale, zdravotní pojišťovny tuto část formuláře nechtějí vyplňovat, protože informace o hlavní a vedlejší činnosti musíte hlásit průběžně, takže by je měly mít. Tak si jí klidně odpusťte a nevyplňujte. 🙂
 • do řádků 1 a 2 vepište příjmy a výdaje z podnikání z roku 2018
 • Pro správný výpočet pojištění je důležité správné vyplnění řádků 4 – 6
 • řádek 4 – počet měsíců, po které jste během roku alespoň část měsíce podnikali
 • řádek 5 – kolik z těchto měsíců jste pojištěni u té zdravotní pojišťovny, které Přehled podáváte (obvykle to bude stejné číslo jako u řádku 4, pokud jste během roku neměnili pojišťovnu)
 • řádek 6kolik měsíců bylo podnikání hlavní činnost
 • řádek 41 – kolik jste zaplatili během roku na zálohách na zdravotní pojištění
 • ostatní políčka se dopočítají sama

Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z poloviny zisku.

 • Podnikatel s hlavní činností musí platit pojištění vždycky, a to alespoň 24.283 Kč za celý rok podnikání.
 • Při vedlejší činnosti platíte takové pojištění, jaké vám vyjde výpočtem ze zisku.

V řádku 51 formulář vyplní, jaká vám vyšla výpočtem záloha pro další rok – musíte nyní zohlednit, jestli podnikáte na hlavní nebo vedlejší činnost:

 • hlavní činnost → jestli vám v řádku 51 vyšlo méně než 2.208 Kč, zaškrtněte a) 2.208
 • hlavní činnost → jestli vám v řádku 51 vyšlo více než 2.208 Kč, zaškrtněte b) výpočet
 • do políčka “Nová výše zálohy” by se vám měla přepsat vyšší z částek, buď vypočtená výše zálohy nebo minimální záloha 2.208 Kč
 • vedlejší činnost → zaškrtněte b) výpočet. Budete tak platit zálohy vypočtené podle zisku.
 • vedlejší činnost při zaměstnání → můžete zaškrtnout c) 0 Kč a zálohy na další rok neplatit. Doplatíte pak celé pojištění najednou po skončení roku. Pokud nějaké zálohy chcete platit již průběžně (a snížit si tak doplatek), zaškrtněte klidně b) výpočet.

Odkazy:

www.cssz.cz – Česká správa sociálního zabezpečení – formulář >>>
www.vzp.cz – Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) – formulář >>>
www.vozp.cz – Vojenská zdravotní pojišťovna (201) – formulář >>>
www.cpzp.cz – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) – formulář >>>
www.ozp.cz – Oborová zdravotní pojišťovna … (207) – formulář >>>
www.zpskoda.cz – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209) – formulář >>>
www.zpmvcr.cz – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211) – formulář >>>
www.rbp-zp.cz – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (213) – formulář >>>

Termíny:

Přehledy na sociální a zdravotní pojištění musíte podat do 2. 5. 2019. Doplatky pojištění se platí do 8 dnů po podání Přehledů.

Nejste si jisti, jestli se na vás vztahuje povinnost platit zálohy? Jestli máte hlavní nebo vedlejší činnost? Nebo máte jiný dotaz? Napište mi do komentářů pod článkem.

Článek je aktualizovaný pro vyplnění přehledů za rok 2018.

Lucie Krausová
Jsem ekonomka, účetní a podnikatelka. Baví mě kombinovat práci s čísly a pomoc druhým. Jsem autorka e-booku pro rodiče 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské a pro začínající podnikatele Podnikám na paušál - podrobný průvodce prvními lety podnikání. Pokud Vás zajímá více o mně, více informací zjistíte zde >>

Tento článek vyjadřuje názor autorky, nejedná se o právně závazný dokument.