Daňové zvýhodnění na děti – sleva na dítě ze všech stran

V minulém článku jsme si vysvětlili, jaké všechny slevy na dani existují.

Protože je sleva na dani na dítě, která se správně podle zákona jmenuje DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA DĚTI, ta nejsložitější, pojďme jí věnovat samostatný článek.

Některé informace se budou opakovat, ale to nám neuškodí. 🙂

Kdy můžu slevu na dani na dítě uplatnit?

Pokud jste zaměstnanec, můžete tuto slevu na dani využívat ve své měsíční mzdě. Musíte si o to požádat v Prohlášení poplatíka (růžový papír, co se podepisuje ve mzdové účtárně). Potom vám zaměstnavatel každý měsíc vypočítá mzdu, pojištění a měsíční daň z příjmu (většinou poníženou o slevu na poplatníka).

Z této daně potom odečte slevu na dítě v měsíční výši. Když máme daň menší, než je odečítaná sleva, dostaneme se vlastně do záporné daně = daňového bonusu. O tento bonus nám zaměstnavatel zvýší měsíční vyplacenou mzdu.

Druhou možností zaměstnanců je v měsíční mzdě o uplatnění slevy nepožádat, ale nechat si to až na roční zúčtování příjmů, které nám zaměstnavatel udělá po konci roku. V tom případě nám zaměstnavatel porovná mzdy za celý rok, daně za celý rok a zohlední slevu na dítě v roční výši a ostatní slevy.

Protože jsme vlastně celý rok platili daně zbytečně vyšší, díky jednorázovému uplatnění slevy nám vyjde přeplatek daně, který dostaneme zpět s nejbližší mzdou. Obvykle to bývá mzda za únor následujícího roku a vracený přeplatek daně je milým obohacením rodinného rozpočtu.

Pokud musíte nebo chcete podávat daňové přiznání (pokud podnikáte, máte více souběžných zaměstnání, máte příjmy z pronájmu…), můžete slevu na dítě uplatnit v něm.

Princip je stejný jako u ročního zúčtování příjmů u zaměstnavatele. V daňovém přiznání započítáte všechny příjmy, zohledníte všechny případné zaplacené zálohy na dani a započítáte všechny slevy na dani včetně slevy na dítě. Díky slevě na dítě se můžete dostat do záporné daně = daňového bonusu a požádat finanční úřad o jeho proplacení.

Na jaké dítě můžu slevu na dani uplatnit?

Slevu na dani na dítě, ať už měsíčně nebo ročně, můžeme uplatnit  na každé vyživované dítě, které s námi žije ve společně hospodařící domácnosti.

Za vyživované dítě zákon považuje:

 • nezletilé dítě, nebo
 • zletilé dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, maximálně však do 26 let věku.

Zákon vyjmenovává možnosti našeho rodinného vztahu k dítěti, kdy můžeme slevu uplatnit:

 • dítě vlastní,
 • dítě osvojené, v náhradní péči,
 • dítě druhého z manželů,
 • vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, ze kterých by si mohli slevu na dani uplatnit.

Jaká je výše slevy na dítě?

Částka slevy na dítě se liší podle počtu dětí v rodině, pro rok 2019 i 2020 platí tyto částky:

1. dítě – roční částka 15.204 Kč, měsíční částka 1.267 Kč,
2. dítě – roční částka 19.404 Kč, měsíční částka 1.617 Kč,
3. a další dítě – roční částka 24.204 Kč, měsíční částka 2.017 Kč.

Jak správně určit pořadí dětí?

Když máte více dětí a některé z nich nesplňuje podmínky po celý rok, můžete váhat, jak si děti očíslovat. Jak tedy na to?

Za každý měsíc si musíte porovnat, kolik dětí máte v péči a uplatnit daňová zvýhodnění pěkně popořadě, od částek na první dítě po částky na druhé dítě a tak dál. Daňové zvýhodnění ve výši na druhé dítě můžete uplatnit jen v těch měsících, kde máte zároveň dvě vyživované děti. (Nemůžete mít slevu na druhé dítě v měsíci, kde máte jen jedno vyživované dítě…)

Příklad:

Máte dvě děti, jednomu je 24 let a v červnu skončí studia, druhému je 12 let. Jaké pořadí jim dát a jaká bude sleva?
• v šesti měsících jste měli 2 vyživované děti
• v dalších 6 měsících jste měli jen 1 vyživované dítě
V daňovém přiznání tedy budete mít slevu na 1. dítě po dobu 12 měsíců a slevu na 2. dítě po dobu 6 měsíců.

Ještě jednou – co je to daňový bonus?

Sleva na dani na dítě se nejmenuje daňové zvýhodnění náhodou. Všechny ostatní slevy na dani fungují na obvyklém principu slevy. Máme základní daň, z ní odečteme slevu a získáme sníženou daň. Pokud máme nárok na vyšší slevu, než je základní daň, snížíme daň na nulu a tím je to hotovo.

Oproti tomu daňové zvýhodnění na děti funguje jinak. Zjistíme základní daň, odečteme od ní ostatní slevy a dostaneme kladné číslo nebo nulu = daň po uplatnění slev. Od této částky odečteme plnou výši slevy na dítě (nebo na děti, pokud jich máme víc), a to i v případě, že se tím dostaneme do záporných čísel.

Tato záporná daňová povinnost se jmenuje daňový bonus a dostaneme ji od státu zpět, maximálně však ve výši 60.300 Kč. Daňový bonus dostaneme prostřednictvím svého zaměstnavatele ve mzdě nebo po podání daňového přiznání přímo od státu.

Pro uplatnění daňového bonusu klade zákon ještě jednu podmínku, a to příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy alespoň 80.100 Kč za rok 2019 (minimální mzda pro rok 2019 byla 13.350 Kč). U podnikání se jedná opravdu o příjmy, nikoli o zisk, u zaměstnání o hrubou mzdu.

Nestačí vám příjmy a blíží se konec roku? Sežeňte si ještě narychlo nějakou brigádu nebo podnikatelskou zakázku.

Nemusí to být super placená práce, hlavně když vám těsně pomůže dostat se přes hranici nutnou pro daňový bonus.

Speciální případy

V životě se můžete setkat s mnoha speciálními případy, ukážeme si ty obvyklejší:

 • dítě odjede na studijní pobyt do zahraničí, jinak bydlí s námi ve společné domácnosti → máme i nadále nárok na slevu na dani
 • dítě se narodilo v průběhu roku → slevu můžeme uplatnit od měsíce, ve kterém se dítě narodilo. Pokud neuplatňujeme slevu měsíčně, tak můžeme využít po konci roku slevu poměrně pokrácenou, podle počtu měsíců (Př.: dítě se narodilo v únoru, uplatníme slevu za 11 měsíců).
 • dítě začalo studovat → slevu uplatníme už za měsíc, ve kterém začalo studovat (Př.: dítě začalo studovat 3.9. – za září slevu uplatním)
 • dítě přestalo studovat → slevu můžeme uplatnit za měsíce, k jehož začátku podmínky platily (Př.: dítě ukončilo studium 20.6. – za červen slevu uplatním). U maturantů můžeme slevu uplatnit dokonce i o prázdninách, má to ale další podmínky. Pokud jste v této situaci, napište mi, najdeme správnou odpověď.
 • manželé se vzali v průběhu měsíce, manžel chce uplatňovat slevu na dítě manželky z předchozího vztahu → slevu si může uplatnit až od následujícího měsíce
 • Daňové zvýhodnění si může uplatit vždy jen jeden z rodičů (či jiných daňových poplatníků, kteří mají na uplatnění slevy nárok). Do daňového přiznání si proto dejte čestné prohlášení druhého z rodičů, že on slevu neuplatňuje.

Pokud si chcete o slevách na dani a o speciálních případech nastudovat sami více, věnuje se jim §35c, §35ca a §35d zákona o daních z příjmů.

Článek aktualizovaný k 4. 2. 2020.

Lucie Krausová
Jsem ekonomka, účetní a podnikatelka. Baví mě kombinovat práci s čísly a pomoc druhým. Jsem autorka e-booku pro rodiče 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské a pro začínající podnikatele Podnikám na paušál - podrobný průvodce prvními lety podnikání. Pokud Vás zajímá více o mně, více informací zjistíte zde >>

Tento článek vyjadřuje názor autorky, nejedná se o právně závazný dokument.